Tilbud til unge, pårørende og fagpersoner

Dialogaktiviteter

VINK afholder dialogaktiviteter om radikalisering og ekstremisme for blandt andet unge, forældre og civilsamfundsaktører.

Mentorer og pårørendecoaches

VINK har mulighed for at tilbyde hjælp fra mentorer og pårørendecoaches.

Rådgivning og vidensoplæg for professionelle med ungekontakt

Fagpersonale med tæt borgerkontakt kan ofte være de første til at se en ændret adfærd hos en borger, der kan være udtryk for radikalisering.

Hotline for bekymringshenvendelser for radikalisering

VINK tilbyder telefonrådgivning til borgere, der er bekymrede for, om én de kender, er radikaliseringstruet.