VINK TILBYDER

Telefonrådgivning

Telefonrådgivningens medarbejdere kan give råd og vejledning, hvis du er bekymret for en ung eller blot interesseret i emnet.

Oplæg og temadage

VINK tilbyder kortere oplæg og skræddersyede temadage om tidlig forebyggelse af radikalisering for arbejdspladser.

Mentorer til unge og forældre

VINK tilbyder mentorer til forældre og unge, som kan være i risiko for at blive radikaliserede, eller som allerede er radikaliserede.

Debatarrangementer

VINK tilbyder faglig og praktisk støtte til afholdelse af debatskabende ungearrangementer.