Om VINK

VINK er Københavns Kommunes enhed for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Vi arbejder med tre overordnede indsatsområder:

  1. Målrettet forebyggende indsats i civilsamfundet gennem aktiviteter såsom dialog med forældre og ungedialogindsats for forebyggelse af online-radikalisering.
     
  2. Foregribende indsats i relation til risikomiljøer og radikaliseringstruede borgere, der blandt andet består af; mentor- og pårørendecoachforløb til radikaliseringstruede borgere og deres pårørende, opkvalificering af frontpersonale samt rådgivning af professionelle og pårørende.
     
  3. Indgribende indsats over for individer i ekstremistiske miljøer, der blandt andet består af indsatser for hjemvendte fra konfliktzoner og deres familier samt exitindsatser og mentorforløb for individer, der er i kontakt med ekstremistiske miljøer.  

VINKS SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET
Som led i VINKs forebyggende indsats i civilsamfundet samarbejder VINK med en række civilsamfundsaktører.

Civilsamfundet spiller en vigtig rolle i at tilbyde unge stærke fællesskaber, som rummer mangfoldighed, tolerance og respekt for forskellighed, og kan give unge kompetencer til at indgå aktivt i samfundet.

VINK samarbejder blandt andet med en række moskebestyrelser om at kapacitetsopbygge moskéerne. Ad den vej kan vi støtte moskéerne til at opbygge positive og inkluderende fællesskaber for de unge og voksne i byen. 

I Københavns Kommunes Medborgerforum mødes repræsentanter fra civilsamfundet og debatterer forebyggelse af radikalisering, diskrimination og social kontrol gennem samarbejde med foreninger og organisationer. Medlemmerne er praktikere med viden om lokalområder og udsatte borgere. Møderne i Medborgerforum afholdes tre gange årligt.
Læs mere om Medborgerforum 

Som forudsætning for, at der kan indgås samarbejde med Københavns Kommune om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, skal samarbejdspartneren tilslutte sig kommunens Charter for Demokratiske Værdier.
Læs mere om Charteret for Demokratiske Værdier