OM VINK

VINK står for Viden, INklusion, København

VINK arbejder for at styrke inklusion af og dialog med unge, der kan være tiltrukket af ekstreme ideologiske eller religiøse fællesskaber. Blandt andet ved at give adgang til relevant viden, metoder og netværk. VINK-sekretariatet består af to faste medarbejdere og ca. 10 mentorer og forældrecoaches med vidt forskellige faglige og personlige baggrunde. VINK samarbejder desuden med socialrådgivere, jobkonsulenter, gadeplansmedarbejdere, SSP-konsulenter, skolelærere, en psykolog, en politimand og en teolog. I særlige alvorlige sager samarbejder VINK med SSP-København og Den Kriminalpræventive Sektion i Københavns Politi. 

Vores uddannede forældrecoaches og mentorer arbejder særligt på at styrke forholdet i familien, få de unge i gang med eller tilbage i uddannelse eller et job – og som kan støtte de unge i at dyrke fritidsinteresser, der fremmer deres sociale trivsel og udvikling. De kan samtidig give medarbejdere i skoler, klubber og institioner sparring og rådgivning om, hvordan de bedst forebygge radikalisering blandt de unge.

Vi tilbyder også skræddersyede oplæg eller temadage på arbejdspladser, og vi afholder jævnligt tværfaglige dialogmøder med forskellige danske eller udenlandske oplæg om inklusion og tidlig forebyggelse af radikalisering.