Mere viden

VINK arbejder med følgende definitioner af ekstremisme og radikalisering.

Hvad er ekstremisme?

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

Hvad er radikalisering?

Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.

Kilde: https://stopekstremisme.dk/ekstremisme-og-radikalisering

Få mere viden om radikalisering og ekstremisme, herunder bekymringstegn, seneste forskning, lovgivning m.m. på www.stopekstremisme.dk