Infohus København

Infohus København analyserer og vurderer radikaliseringsbekymringer om borgere i Københavns Kommune. Infohus København består af SSP København, Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Politi samt Kriminalforsorgen.

Københavns Politi er ansvarlig for at sekretariatsbetjene infohuset.

VINK er kommunal tovholder, hvilket indebærer, at VINK er ansvarlig for kommunal koordinering og politisk afrapportering.

Arbejdsgang i Infohus København

Som det første skridt vil infohusets parter hver især undersøge, om de har oplysninger om borgeren i egne registre. Oplysninger, der er relevante for at vurdere borgerens radikaliseringsrisiko og beskyttelsesfaktorer, vil herefter blive diskuteret på infohusets næstkommende møde, som afholdes hver 14. dag.

Ud fra en tværfaglig vurdering af borgerens situation vil det samlede infohus beslutte, om der skal afholdes en samtale med borgeren for at drøfte bekymringen og borgerens trivsel.

Hvis borgeren ønsker det og har et behov, kan infohuset anbefale et individuelt forløb tilpasset borgeren. Dette iværksættes i den pågældende myndigheds eget regi.