Tidlig forebyggelse

VINK arbejder med forebyggelse ud fra inklusion

I en kommunal sammenhæng, hvor der arbejdes med tidlig forebyggelse, arbejdes der i mindre grad med radikaliserede unge og i langt højere grad med bekymringer for radikaliseringer. Det er vigtigt at holde fast i, at der er langt flere af sidstnævnte slags end af den første. For, som VINK forstår radikalisering, kan man først kalde en ung radikaliseret når vedkomne har anvendt vold eller utvetydigt opfordrer andre til at anvende vold med henblik på at fremme et religiøst eller politisk mål.

VINKs arbejde med tidlig forebyggelse har derfor fokus på inklusionsarbejde med de unge.

VINK søger at støtte op om den relation læreren, klubmedarbejdere eller andre ungemedarbejdere allerede har med den unge, så de kan tage dialogen baseret på den relation de allerede har.

VINKs arbejde handler derfor i høj grad om at vidensopbygge medarbejdere til at tage dialogen gennem vidensopbyggende arrangementereller dialogmøder.

Eller ved personlig rådgivning.

I særlige tilfælde tilbyder VINK direkte mentorstøtte til en ung. Det sker udelukkende ved ønske fra medarbejderen, der henvender sig.

VINK registrerer ikke navne hverken på unge eller medarbejdere der henvender sig, og udveksler ikke personfølsomme oplysninger med andre myndigheder.

Tidlig forebyggelse af radikalisering til forskel fra anti- og af-radikalisering

Just in case

På ovenstående model har vi forsøgt, at vise VINK i forhold til to ikke-kommunale indsatser, nemlig ”anti-radikalisering” og ”af-radikalisering”. På modellen nedenfor (klik på billedet for at gøre billedet større) kan man se tre cirkler og en fed sort streg, der adskiller den første fra de to sidste. Stregen er anvendelsen af vold.

Afradikalisering er kun relevant, hvis en person beviseligt er radikaliseret og altså har anvendt vold. Derfor ligger denne indsats hos kriminalforsorgen. Anti-radikalisering er en del af den kriminalpræventive indsats, der meget målrettet forebygger selve voldsanvendelsen eller opfordrer ofrene til at anmelde overgreb og lignende.

Både af-radikalisering og anti-radikalisering handler dybest set om kriminalitet.

Den tidlige forebyggelse adskiller sig på flere punkter:

  • Sit brede perspektiv, der også omhandler marginalisering og eksklusion i almindelighed.
  • At det primært er en indsats rettet mod personale med ungekontakt og ikke de unge.
  • At det ikke handler om at spotte og rapporterer kriminalitet, men at forebygge at kriminalitet overhoved kommer på tale.
  • Entydigt at arbejde for inklusion og dialog.