Rådgivning og vidensoplæg for professionelle med ungekontakt

  • ""
Fagpersonale med tæt borgerkontakt kan ofte være de første til at se en ændret adfærd hos en borger, der kan være udtryk for radikalisering.

VINK tilbyder rådgivning af og oplæg for fagpersonale i Københavns Kommune med det formål at gøre fagpersonalet i stand til at identificere og reagere på sager om radikalisering.

Formålet med vores vidensoplæg er at fortælle om, hvad radikalisering og ekstremisme er, hvordan det kan forebygges samt, hvilken adfærd man skal være særligt opmærksom på hos den unge.

I øjeblikket har vi særligt fokus på at tilbyde oplæg for faggrupper som blandt andre undervisere på ungdomsuddannelser, lærere på friskoler og professionelle i psykiatrien. Er du interesseret i at høre mere om muligheden for at få VINK ud på din arbejdsplads og fortælle om radikalisering og ekstremisme, kan du skrive til vink@bif.kk.dk