Mentorer til unge og forældre

VINK tilbyder mentorer til forældre og unge, som kan være i risiko for at blive radikaliserede, eller som allerede er radikaliserede.

Står du med en ung, som er i modstand til samfundet, udtrykker ekstreme holdninger og ofte skaber konflikter med andre?

Så kan VINK tilbyde en mentor til den unge. Mentorindsatsen er en udvidelse af vores indsats om ressourcepersoner.  Mentorens rolle er at hjælpe den unge i spørgsmål om job, uddannelse, trivsel og praktiske gøremål i dagligdagen. Derudover udfører mentoren afradikaliserende samtaler med den unge for at udfordre den unges holdninger og verdenssyn. Der er tale om et frivilligt tilbud til den unge, og den unge kan til hver en tid trække sig. Mentor mødes oftest med sin mentee et par timer om ugen, foruden telefonisk kontakt løbende. Formålet med mentorindsatsen er at resocialisere den unge i samfundet.

Mentorkorpset består af en række kompetente folk, som har mange års erfaring i ungearbejde. Deres baggrunde er vidt forskellige og tæller blandt andet SSP medarbejdere, opsøgende gadeplansarbejdere, klubpædagoger, psykologer mv. Deres kompetencer tæller bredt fra viden om det kommunale system til international politik, religion mv.

Mentorer til forældre

VINK tilbyder også mentorer til forældre som har sårbare eller radikaliserede børn. Disse kaldes også for forældrecoaches. Forældrecoachens rolle er at vejlede og støtte forældre i, hvordan de bevarer en god relation til deres barn, så barnet ikke stødes længere ind i diverse miljøer. Forældrecoachene bliver ofte brugt som sparringspartner til forældre, som ikke forstår, hvorfor deres børn handler og agerer på en særlig måde. 

Kontakt os for en uforpligtende samtale.