Mentorer og pårørendecoaches

VINK har mulighed for at tilbyde hjælp fra mentorer og pårørendecoaches.

Mentorer

VINK tilbyder mentorer til unge og voksne, som kan være i risiko for at blive radikaliserede, eller som allerede er radikaliserede. Mentorens rolle er at hjælpe den unge eller voksne i spørgsmål om job, uddannelse, trivsel og praktiske gøremål i dagligdagen. Derudover kan mentoren udfordre personens holdninger og verdenssyn gennem samtaler. 

Formålet med mentorindsatsen er at resocialisere og inkludere den unge eller voksne i samfundet som alternativ til det antidemokratiske fællesskab.
Mentoren mødes typisk med sin mentee et par timer om ugen, eller efter behov, foruden løbende telefonisk kontakt. Der er tale om et frivilligt tilbud, og den unge kan til hver en tid trække sig.

Mentorkorpset består af en række kompetente folk, som har mange års erfaring i at arbejde med unge, socialt udsatte eller kriminelle. Deres baggrunde er vidt forskellige og tæller blandt andet beskæftigelseskonsulenter, opsøgende gadeplansarbejdere, psykologer mv.

 

Pårørendecoaches

VINK tilbyder pårørendecoaches til pårørende, som har brug for støtte til at håndtere et nært familiemedlems kontakt til et ekstremistisk miljø. Formålet med indsatsen er at støtte den pårørende til at håndtere de sociale og psykologiske konsekvenser, som kan opstå, når et nærtstående familiemedlem træffer valg, der også påvirker den nærmeste familie.

Pårørendecoaches tilbydes f.eks. til forældre til børn, der er i risiko for radikalisering. Coachens rolle er at vejlede og støtte forældre i, hvordan de bevarer en god relation til deres barn, så barnet ikke stødes længere ind i negative fællesskaber og antidemokratiske miljøer. Pårørendecoachene bliver ofte brugt som sparringspartner til forældre, som ikke forstår, hvorfor deres børn handler og agerer på en særlig måde.