Islamistisk radikalisering

Militant islamisme betragter vold som det eneste effektive middel til at gennemføre samfundsmæssige ændringer på nuværende tidspunkt.

På dette punkt har den mere til fælles med andre militante bevægelser end med andre former for islamisme. Ideologien stræber mod et samfund, hvor enhver imiterer Profeten i alt lige fra påklædning og spisevaner til social omgang uden at tage højde for den kontekst, de befinder sig i.

Der er således tale om et ordnet og ensrettet samfund styret af ufravigelige regler, hvor der ikke er plads til kulturel, politisk eller individuel pluralisme. Dette ideelle samfund udgør løsningen på de problemer, der ifølge den militante islamisme præger moderne samfund, primært kapitalisme, materialisme og hedonisme, men også demokrati og sekularisme. Den militante islamisme tiltrækker nye medlemmer ved at informere og uddele materiale af ikke-militant karakter.

Dette kan foregå hvor som helst i det offentlige rum. Det militante budskab præsenteres først senere. Ifølge militante islamister er selve islam under angreb og de opfatter derfor sig selv som soldater i åben krig, hvilket legitimerer brugen af vold. Fjenden er USA og Vesteuropa samt deres allierede i Mellemøsten.

For et flertal ligger frontlinjerne i denne krig primært i lande, hvor der er fremmede tropper (såsom Afghanistan og Somalia), men for et mindretal ligger de overalt.

Tilbage