Holdning eller handling?

Den tidlige forebyggelse af radikalisering fokuserer ikke på holdninger eller ideologier, men på handlinger.

Den tidlige forebyggelse af radikalisering fokuserer ikke på holdninger eller ideologier men på radikalisering som et middel, der omfatter brug af vold, trusler, eksklusion og chikane.

Tidlig forebyggelse handler ikke om at undertrykke bestemte holdninger eller om, at bestemte holdninger uvægerligt fører bestemte handlinger med sig. Relationen mellem holdninger og handlinger er meget komplekst.

Der kan være unge med en stor voldsfascination, som derfor opsøger fællesskaber, der forherliger voldsanvendelse. De behøver ikke have noget indgående kendskab til den ideologi eller sag volden skal fremme – de opsøger handlingen og den anerkendelse, der bliver dem til del. Disse unge har en vilje til handling og finder efterfølgende et forum, der opfordre til vold.

Ligeledes er der unge, som er brændende optaget af en bestemt sag eller en bestemt opfattelse af, hvordan verden hænger sammen, og som gradvist bliver overbevidst om at vold er en acceptabel eller ligefrem nødvendig protestform, selvom de ikke mente det til at begynde med.

I andre tilfælde kan det være en enkeltstående dramatisk begivenhed, der får en ung til at slå sig på voldsanvendelse. Det kan være et racistisk eller politisk overfald, hvor offeret efterfølgende ønsker at forsvare sig eller hævne sig ved selv at blive en del af et voldeligt netværk.

Tilbage